Τι εκπροσωπούμε!

~

Το Φιλοσοφικό μας Αθήναιο έχει σκοπό την φιλοσοφική, γνωστική, ηθική, αισθητική και ιστορική καλλιέργειά μας! Υπό την Αιγίδα του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών.

Μαθήματα Φιλοσοφίας νέος κύκλος | Αρχική | ΥΣΕΕ

ΥΣΕΕ

Φιλοσοφικό Αθήναιον Εκατηβόλος

Μαθήματα Φιλοσοφίας νέος κύκλος

Συνεχίζονται τα σοβαρά και έγκυρα μαθήματα Φιλοσοφίας από πανεπιστημιακό με ειδικότητα στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, τα οποία εξασφάλισε την περασμενη άνοιξη το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών για την επιμόρφωση και θεωρητική τελειοποίηση των μελών και φίλων του.

Τα (δίωρα) μαθήματα θα γίνονται στην αίθουσα του Φιλοσοφικού Αθήναιου «Εκατηβόλος» (Αριστοτέλους 36, Αθήνα) με τιμή συμμετοχής στο κάθε μάθημα τα 10 ευρώ

Το 1ο εξάμηνο μάθημα που διανύεται («Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ») συνεχίζεται από τον Ηράκλειτο (όπου σταμάτησε τον Ιούνιο) με τους Παρμενίδη - Ζήνωνα - Εμπεδοκλή - Αναξαγόρα - Λεύκιππο & Δημόκριτο / Σοφιστές: Πρωταγόρα - Γοργίας - Πρόδικο - Ιππία / Σωκράτη / Ελάσσονες Σωκρατικές Σχολές: Μεγαρική Σχολή – Ηλιακή Ερετρική Σχολή - Κυνική Σχολή - Κυρηναϊκή Σχολή / Πλάτωνα: Οντολογία & Γνωσιολογία – Ψυχολογία – Ηθική – Πολιτική – Αισθητική – Φυσική / Αριστοτέλη: Λογική – Μεταφυσική – Φυσική – Ψυχολογία – Ηθική – Πολιτική – Αισθητική / Ελληνιστική Φιλοσοφία: Επικούρειους (Γνωσιολογία, Φυσική, Ηθική) – Στωικούς (Λογική, Φυσική, Ηθική) – Σκεπτικούς (Πυρρώνειο και Ακαδημεικό Σκεπτικισμό) / Φιλοσοφία Ύστερης Αρχαιότητας: Νεοστωικισμό – Νεοκυνισμό – Νεοεπικουρισμό – Νεοσκεπτικισμό – Νεοπυθαγορισμό – Νεοαριστοτελισμό – Νεοπλατωνισμό.

Δήλωση συμμετοχής απευθείας στον διδάσκοντα: τηλ. 6934247905 ή ηλ. ταχ/μείο maniatis1@windowslive.com
Site logo
ΥΣΕΕ
© 2015 Φιλοσοφικό Αθήναιον Εκατηβόλος Επικοινωνία